Living Atlas: Foutje bedankt, de foute(n) atlas

May 31, 2017 - Mistakes in Education

[this publication and post is in dutch because of the dutch participants that joined the cultural probe]

Ons onderwijs is aan veel verandering onderhevig. Toch lijkt veel van ons huidige onderwijs nog steeds op de oorspronkelijke inrichting. Tijden veranderen, en onze onderwijssystemen moeten bij de veranderende tijden aansluiten. Onderwijs moet voorbereiden op de snel veranderende samenleving – en beter nog: mensen in staat stellen hun eigen toekomst vorm te geven, hun eigen waardevolle samenleving te ontwerpen.

Op verschillende terreinen worden nieuwe vormen van onderwijs ontwikkeld. Eind 2016 presenteerde Kennisnet een hernieuwd model van de zogenaamde ‘21e eeuwse vaardigheden’. In dit model gaat het over vaardigheden als ‘kritisch denken’, ‘creatief denken’, ‘probleemoplossen’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’. Er zijn diverse subsidieprojecten die kennis ontwikkelen over een nieuwe pedagogische en methodologische aanpak van deze nieuwe vorm van onderwijs die onder verschillende noemers het onderwijs bereikt. Er zijn steeds meer ‘best practices’ te duiden in onderwijs. Toch blijft een duurzame integratie uit. De nieuwe vormen van onderwijs beslaan met name extra programma’s binnen het onderwijs, terwijl juist de traditionele vakken en opleidingen overeind blijven.

De maker movement, een beweging van mensen die op hun zolderkamer of in de garage zelf experimenteren, ontwerpen en bouwen, biedt nieuwe kansen voor het onderwijs. Er lijken antwoorden verscholen in deze beweging die de gewenste verandering in het onderwijs op gang kunnen brengen. Om echt tot (duurzame) oplossingen voor het onderwijs te komen kan het waardevol zijn om het succes van het ‘maken’ te ontleden.

In mijn missie om het onderwijs te veranderen (met een makende / ontwerpende houding) ben ik begonnen met een wezenlijk onderdeel van het maken: fouten (maken).

Wat zijn fouten? En hoe gaan makers met het maken van fouten om? Wat is de waarde van het maken van fouten? Ik vroeg 7 makers om een week lang hun fouten (en successen) te loggen. De 200 fouten die ze (individueel) verzamelde zijn in deze atlas verzameld. Tweehonderd fouten om inzichten op te doen over het maken van fouten. Wat vinden makers van het loggen van hun fouten, wat levert het op en lukt het om fouten ook als successen te zien?

Geen fout is fout.
Foutje, bedankt!

Klik hier voor de PDF download van de Living Atlas: Foutje, bedankt! De foute(n) atlas.

Benieuwd naar hoe de recordcat werd gemaakt? Ik heb deze als instructable gedeeld! > http://www.instructables.com/id/Recordcat/

› tags: cultural probe / living atlas / makers / method / mistakes /